SBP-Program

f

tw

in

Trappan division

Hur dividera man med trappan?

Det är ett enkelt exempel på division med trappan.

Vi kommer att dela 705 med 3:

705
3

Vi använder den trappans strukturen:

kvot
705

7 är den första siffran i täljaren 705.

Nämnaren 3 går upp 2 gångar i talet 7.

Talet 2 skriver vi i resultatet:

2
 705 

3 multiplicerat med 2 är 6. Vi skriver produkten 6 under 7 och subtraherar 6 från 7:

2
 705 
-6
 1

Vi flyttar ner 0 (den andra siffran i täljaren 705):

2
 705 
-6
 10

Nämnaren 3 går upp 3 gångar i talet 10. 3 multiplicerat med 3 är 9.

Vi skriver det svaret 3 till höger om det förra svaret 2 (på kvotraden), och subtraherar resultatet 9 från 10:

23
 705 
-6
 10
 -9
  1

Resultatet är 1 är mindre än nämnaren 3.

Vi flyttar ner 5 (den sista siffran i täljaren 705):

23
 705 
-6
 10
 -9
  15

Nämnaren 3 går upp 5 gångar i talet 15. 3 multiplicerat med 5 är 15.

Vi skriver 5 till höger om det förra svaret 2 (på kvotraden), och subtraherar resultatet 15 från 15:

og trækker resultatet 15 fra 15:

23
 705 
-6
 10
 -9
  15
 -15
   0

Vi får 0 och vi har bearbetat alla siffrorna i täljaren.

Uppgiften är löst.

Svaret är

705 = 235
3