SBP-Program

f

tw

in

Hur räknar man ut division med stora tal?

Hur dividera stora tal?

Vi ska titta på ett exempel på hur dividera med stora tal.

Uppgiften är

9936
27

Hur dividera 9936 med 27?

Vi tar talet 9. Det är den första siffran i täljaren 9936.

Talet 9 är mindre än nämnaren 27.

Vi tar talet 99. Det är de två första siffrorna i täljaren 9936.

Talet 99 delat med nämnaren 27 är 3, och vi får 18 i rest:

99 = 3 rest 18
27

Vi skriver 3 efter likhetstecknet. 18 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 3:

991836 = 3
27

Vi tar talet 3. Det är den tredje siffran i täljaren 9936. Och vi har resten 18. Det ger oss 183.

Talet 183 delat med nämnaren 27 är 6, och vi får 21 i rest:

183 = 6 rest 21
27

Vi skriver det svaret 6 till höger om det förra svaret 3. 21 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 6:

99183216 = 36
27

Vi tar talet 6. Det är den sista siffran i täljaren 9936. Och vi har resten 21. Det ger oss 216.

Talet 216 delat med nämnaren 27 är 8

216 = 8
27

Vi skriver det svaret 8 till höger om det förra svaret 36:

99183216 = 368
27

Uppgiften är löst.

Svaret är

9936 = 368
27