SBP-Program

f

tw

in

Division

Vad är division i matematik?

Vad är division i matematik? Division är en matematisk operation.

Vi skriver

a : b = c

där

a kallas täljare eller dividend,

b kallas nämnare eller divisor och

c kallas kvoten.

Exempel på division

Exempel på division:

8 : 4 = 2

Detta uttryck läses "åtta dividerat med fyra är två" eller "åtta delat på fyra är två."

Vad betyder division?

Vad betyder division? När vi dividerar, finner vi ett tal som kallas kvoten.

Kvoten multiplicerat med nämnaren ger täljaren.

Sålunda

a : b = c
om
c * b = a

Exempel på division

8 : 4 = 2
eftersom
2 * 4 = 8

Exempel på division

80 : 40 = 20
eftersom
20 * 40 = 80

Dividera med 0

Vi kan inte dividerar med 0.

Varför?

Vi kommer att titta på exemplet:

8 : 0 = ?

När vi delar, finner vi ett tal som kallas kvoten.

Kvoten multiplicerat med nämnaren ger täljaren:

0 * ett tal = 0

Därmed kan vi inte hitta en kvot här.

Division med noll är odefinierad.

Division 0 med 0

Division 0 med 0 är inte definierad.

Division 0 med ett tal

Exempel på division

0 : 5 = 0
0 : 125 = 0
0 : (-12) = 0

När vi delar 0 med ett tal ≠ 0, är det alltid lika med noll.