SBP-Program

f

tw

in

Division med stora tal

En enkelt exempel på division med stora tal

En enkelt exempel på division med stora tal

Vi kommer att dela 705 med 3:

705
3

Först ska vi ta talet 7.

7 är den första siffran i täljaren 705.

Talet 7 delat med nämnaren 3 är 2, och vi får 1 i rest:

7 = 2 rest 1
3

Vi skriver 2 efter likhetstecknet. 1:an (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 0:

7105 = 2
3

0 är den andra siffran i täljaren 705. Och vi har resten 1. Det ger oss 10.

Nu delar vi 10 med 3.

Talet 10 delat med nämnaren 3 är 3, och vi får 1 i rest:

10 = 3 rest 1
3

Vi skriver det svaret 3 till höger om det förra svaret 2. 1 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 5:

71015 = 23
3

5 är den sista siffran i täljaren 705. Och vi har resten 1. Det ger oss 15.

Vi delar 15 med 3:

15 = 5
3

Vi skriver det svaret 5 till höger om det förra svaret 23:

71015 = 235
3

Uppgiften är löst.

Svaret är

705 = 235
3