SBP-Program

f

tw

in

Division med negativa tal

Division positiva tal med negativa tal

När vi delar ett positivt tal med ett negativt tal, får vi ett negativt tal.

Exempel:

10 = -5
-2
6 = -2
-3
1 = -1
-1

Division negativa tal med positiva tal

När vi dividerar ett negativt tal med ett positivt tal, får vi ett negativt tal.

Exempel:

-9 = -3
3
-15 = -5
3
-1 = -1
1

Division negativa tal med negativa tal

När vi delar ett negativt tal med ett negativt tal, får vi ett positivt tal.

Exempel:

-8 = 2
-4
-14 = 7
-2
-1 = 1
-1

Division noll med negativa tal

När vi delar noll med ett negativt tal, får vi alltid noll.

Exempel:

0 : (-12) = 0
0 : (-125) = 0
0 : (-1) = 0
0 : (-5/6) = 0
0 : (-15,4) = 0
0 : (-0,25) = 0

Division negativa tal med noll

Division negativt tal med noll är inte definierad.

Vi kan inte dividera med noll.

Här är några fler exempel på division med negativa tal.