SBP-Program

f

tw

in

Division trappan

Här använder vi den trappans strukturen:

 kvot
nämnare  täljare

Exempel


Matematik, division trappan

Hur kan man dividera med trappan?

Division med trappan, exempel.

Beräkna:

84
2

Vi använder den trappans strukturen:

 kvot
 84 

Först tar vi siffran 8.

8 är den första siffran i täljaren 84.

Nämnaren 2 går upp fyra gånger i talet 8.

Talet 4 skriver vi i resultatet:

 4
 84 

Vi multiplicerar nämnaren 2 med talet 4:

2 * 4 = 8

Resultatet 8 skriver vi under den första siffran i täljaren 84 och subtraherar 8 från 8:

 4
 84 
-8

Vi flyttar ner sista siffran 4:

 4
 84 
-8
  4

Talet 4 delat med nämnaren 2 är 2.

Vi skriver det svaret 2 till höger om det förra svaret 4 i resultatet:

 42
 84 
-8
  4

Nämnaren 2 går upp 2 gångar i talet 4.

Vi multiplicerar nämnaren 2 med talet 2:

2 * 2 = 4

Resultatet 4 skriver vi under siffran 4 och subtraherar 4 från 4:

 42
 84 
-8 
  4
 -4
  0

Svaret är

84 = 42
2

Uppgiften är löst.