SBP-Program

f

tw

in

Hitta den största gemensamma delaren av 30 och 45

Hur man hittar den största gemensamma delaren till 30 och 45 med Euklides algoritm?

Euklides algoritm. Största gemensamma delaren till 30 och 45

Uppgift.

Hitta den största gemensamma delaren av 30 och 45 med hjälp av Euklides algoritm.

Lösning steg för steg.

1. 45 > 30. Vi kommer att dela 45 med 30.

2. Vi delar 45 med 30, får kvoten 1 och resten 15:

45 : 30 = 1 rest 15

Detta kan skrivas som

45 = 30 * 1 + 15

3. Vi delar 30 med resten 15, får kvoten 2 och resten 0:

30 : 15 = 2 rest 0

Detta kan skrivas som

30 =
15 * 2 + 0 =
15 * 2

Vi får 0 som en rest. Detta innebär att uppgiften är löst.

Talet 15 är den största gemensamma delaren till 30 och 45.

Svar:

sfd(30, 45) = 15

Uppgiften är löst.

Se Hitta den största gemensamma delaren av 30 och 45 med hjälp av primtalsfaktorisering.