SBP-Program

f

tw

in

Faktorisering av tal

Vad är faktorisering?

Faktorisering, definition:

Faktorisering är en representation av det tal (eller uttryck) som en produkt.

Ett enkelt exempel

Faktorisera talet 6.

Vi skriver 6 som produkten av 2 och 3:

6 = 2 * 3

Vi har fått produkten av de två talen. Det innebär att vi har faktoriserat 6.

Faktorisering av tal

Faktorisera talet 12.

Talet 12 kan skrivas som en produkt av 3 och 4:

12 = 3 * 4

Men talet 4 kan skrivas som en produkt av 2 och 2:

4 = 2 * 2

Således kan talet 12 skrivas som

12 = 2 * 2 * 3

Vi har faktoriserat talet 12.

Hur kan man kontrollera resultatet?

För att kontrollera det resultat, multiplicerar vi alla faktorer med varandra:

2 * 2 * 3 = 12

Vi får det ursprungliga talet 12. Detta innebär att vi har faktoriserat korrekt.

Sålunda faktorisering av talet 12:

12 = 2 * 2 * 3 = 22 * 3