SBP-Program

f

tw

in

Heltal

Vad är ett heltal?

Vad är heltal?

Heltal används för att räkna saker och i olika matematiska beräkningar.

Heltal definition

Heltal definition:

Heltal är negativa heltal, noll och positiva heltal.

Heltal används för att räkna objekt och många andra ändamål.

Heltal symbol

Z-symbolen är vanligt att beteckna mängden av heltal.

Exempel på heltal i matematik

Exempel på heltal i matematik:

... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...

Exempel på heltal i verkliga livet

Exempel på heltal i verkliga livet:

minus tre grader
noll grader
en person
två katter
tre procent

I ovanstående exempel, minus tre, noll, en, två, tre är heltal. Här har vi använt dem för att räkna.

Är noll ett heltal?

Er null et heltall? Ja, det er det.

Hur många heltal finns det?

Hur många heltal finns det? Det finns en oändlig mängd av heltal.

Vad är det minsta heltal?

Vad är det minsta heltal? Den minsta heltal är okänd.

Vad är det största heltal?

Vad är det största heltal? Den största heltalet är okänd. Det finns en oändlig mängd av heltal, och vi kan inte ange det största antalet.

Summan av heltal

Summan av heltal är alltid ett heltal. (Summan av alla heltal är okänd.)

Exempel. Låt a och b är två heltal:

a + b = c
(Här c är ett heltal)

Produkten av två heltal

Produkten av två heltal är alltid ett heltal.

Exempel. Låt a och b är två heltal:

ab = c
(Här c är ett heltal)