SBP-Program

f

tw

in

Division med noll

Hur kan man dela med 0?

Det finns två fall:

1. Division 0 med ett tal
2. Division ett tal med 0

Division 0 med ett tal

0 dividerat med ett tal är lika med 0.

0 : 2 = 0
0 : (-2) = 0
0 : 120 = 0
0 : (-120) = 0

0 : 1,2 = 0
0 : (-1,2) = 0
0 : (2/3) = 0
0 : (-2/3) = 0

Division ett tal med 0

Division ett tal med 0 är inte definierad.