SBP-Program

f

tw

in

Hur dividerar man stora tal

Vi ska titta på ett exempel på hur dividerar med stora tal.

Exempel.

Beräkna

304
19

Vi tar den första siffran i täljaren 304. Det är 3.

Talet 3 är mindre än nämnaren 19.

Vi tar de två första siffran i täljaren 304. Det är 30.

Talet 30 är större än nämnaren 19.

Talet 30 delat med nämnaren 19 är 1, och vi får 11 i rest:

30 = 1 rest 11
19

Vi skriver 1 efter likhetstecknet. 11 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 4:

30114 = 1
19

4 är den sista siffran i täljaren 304. Och vi har resten 11. Det ger oss 114.

Talet 114 är större än 19.

Talet 114 delat med nämnaren 19 är 6.

Vi skriver det svaret 6 till höger om det förra svaret 1:

30114 = 16
19

Uppgiften är löst.

Svaret är

304 = 16
19