SBP-Program

f

tw

in

Hur faktoriserar man talet 82?

Primtalsfaktorisera 82.

Först måste vi dra en vertikal linje:

    

Talet 2 är det minsta primtalet.

Talet 82 är delbart med 2.

Vi skriver 82 på den vänstra sidan av linjen och 2 på den högra sidan av linjen:

82  2

Vi dividerar 82 med 2:

82 : 2 = 41

Vi skriver 41 på vänster sida av linjen:

82  2
41 

41 är ett primtal. 41 kan endast divideras med talet 1 och sig självt.

Vi dividerar 41 med 41:

41 : 41 = 1

Vi skriver 41 (nämnaren) på höger sida av linjen och en på vänster sida av linjen:

82  2
41  41

Talen på höger sida av linjen är primfaktorer av talet 82.

Således har vi faktoriserat 82 i primtal:

82 = 2 * 41