SBP-Program

f

tw

in

Hur gör man liggande stolen?

Hur gör man liggande stolen?

Vi ska titta på ett exempel.

Exempel på division

84
2

Vi använder den liggande stolens strukturen.

 
84  2

Först ska vi ta talet 8.

8 är den första siffran i täljaren 84.

Nämnaren 2 i talet 8 går 4 gånger.

Vi skriver 4 på kvotraden:

4 
84  2

Vi multiplicerar nämnaren 2 med talet 4:

2 * 4 = 8

Resultatet 8 skriver vi under den första siffran i täljaren 84 och subtraherar 8 från 8:

 4 
 84  2
-8
 0

4 är den sista siffran i täljaren 84.

Vi flyttar ner siffran 4:

 4 
 84  2
-8
 04

Talet 4 delat med nämnaren 2 är 2.

Vi skriver det resultatet 2 till höger om det förra svaret 4:

 42 
 84  2
-8
 04

Vi multiplicerar nämnaren 2 med talet 2:

2 * 2 = 4

Resultatet 4 skriver vi under siffran 4 och subtraherar 4 från 4:

 42 
 84  2
-8
 04
 -4
  0

Vi har bearbetat alla siffrorna i täljaren och resten är noll.

Uppgiften är löst.

Svaret är

84 = 42
2