SBP-Program

f

tw

in

Hur hittar man största gemensamma delare?

Hur får man ut största gemensamma delare?

Vi kan hitta den största gemensamma delaren genom:

1. Euklides algoritm;
2. Primtalsfaktorisering av tal.

Hitta den största gemensamma delaren genom primtalsfaktorisering

Hitta den största gemensamma delaren till två positiva heltal.

Här är algoritmen:

1. Primtalsfaktorisera båda talen till primtal;

2. Hitta gemensamma faktorer i primtalsfaktoriseringen;

3. Produkten av de gemensamma faktorerna är den största gemensamma delaren till de två heltal.