SBP-Program

f

tw

in

Hur räknar man kort division?

Hur räknar man kort division? Hur dividerar man?

Hur räknar man division?

Vi ska titta på ett exempel.

Exempel på division

84
2

Först ska vi ta talet 8.

8 är den första siffran i täljaren 84.

Nämnaren 2 i talet 8 går 4 gånger.

Vi skriver 4 efter likhetstecknet:

84 = 4
2

Vi tar 4. Det 4 är den sista siffran i täljaren 84.

Nämnaren 2 går upp 2 gånger i talet 4.

Vi skriver det svaret 2 till höger om det förra svaret 4:

84 = 42
2

Sålunda är svaret

84 = 42
2

Uppgiften är löst.