SBP-Program

f

tw

in

Liggande stolen

Här använder vi den liggande stolens strukturen:

kvot
täljare  nämnare