SBP-Program

f

tw

in

Liggande stolen med stora tal

Liggande stolen med stora tal.

Exempel.

Beräkna

20978
17

Vi använder den liggande stolens strukturen:

kvot
20978  17

Först, vi tar den första siffran i täljaren 20978. Det finns 2.

Talet 2 är mindre än nämnaren 17.

Vi tar 20. Det är de två första siffrorna i täljaren 20978.

Talet 20 är större än 17.

Nämnaren 17 går upp 1 gång i talet 20.

Vi skriver 1 på kvotraden:

1
20978  17

Nämnaren 17 multipliceras med 1 är 17. Vi skriver resultatet 17 under 20, subtraherar 17 från 20 och får 3:

 1
 20978  17
-17
  3

Talet 3 är mindre än nämnaren 17.

Vi flytta ner 9. Det är den tredje siffran i täljaren 20978:

 1
 20978  17
-17
  39

Talet 39 är större än 17.

Nämnaren 17 går upp 2 gånger i talet 39.

Vi skriver det svaret 2 till höger om det förra svaret 1 (på kvotraden):

 12
 20978  17
-17
  39

Nämnaren 17 multiplicerat med 2 är 34. Vi skriver resultatet 34 under 39, subtraherar 34 från 39, och får 5:

 12
 20978  17
-17
  39
 -34
   5

Talet 5 är mindre än nämnaren 17.

Vi flytta ner 7. Det är den fjärde siffran täljaren 20978:

 12
 20978  17
-17
  39
 -34
   57

Nämnaren 17 går upp 3 gånger i talet 57.

Vi skriver det svaret 3 till höger om det förra svaret 12 (på kvotraden):

 123
 20978  17
-17
  39
 -34
   57

Nämnaren 17 multiplicerat med 3 är 51. Vi skriver resultatet 51 under 57, subtraherar 51 från 57, och får 6:

 123
 20978  17
-17
  39
 -34
   57
  -51
    6

Talet 6 är mindre än nämnaren 17.

Vi flytta ner 8. Det är den sista siffran i täljaren 20978:

 123
 20978  17
-17
  39
 -34
   57
  -51
    68

Nämnaren 17 går upp 4 gånger i talet 68.

Vi skriver det svaret 4 till höger om det förra svaret 123 (på kvotraden):

 1234
 20978  17
-17
  39
 -34
   57
  -51
    68

Nämnaren 17 multiplicerat med 4 är 68. Vi skriver resultatet 68 under 68, subtraherar 68 från 68, och får 0:

 1234
 20978  17
-17
  39
 -34
   57
  -51
    68
   -68
     0

Vi har bearbetat alla siffrorna i täljaren och resten är noll.

Uppgiften är löst.

Svaret är

20978 = 1234
17