SBP-Program

f

tw

in

Potenslagar

Regler för potensräkning för potenser med heltalsexponenter.

Här är a och b reella tal, a ≠ 0, b ≠ 0; m och n är heltal.

Multiplikation av potenser med samma bas

Multiplikation av potenser med samma bas:

aman = am + n

Här adderar vi exponenterna.

Multiplikation av potenser med olika bas

Multiplikation av potenser med olika bas men med samma exponenter:

ambm = (ab)m

Multiplikation av potenser med olika bas men med samma exponenter är lika med potens av produkten av baser.

Potens upphöjt till potens

Om det finns en potens upphöjt till en potens, multiplicerar vi exponenterna:

(am)n = am * n

Division av potenser med samma bas

Division av potenser med samma bas:

am : an = am - n

Division av potenser med olika bas

Division av potenser med olika bas men med samma exponenter:

an : bn = (a/b)n