SBP-Program

f

tw

in

Den minsta gemensamma multipeln av 126 och 294

Vi finner den minsta gemensamma multipeln av 294 och 126.

Hitta den minsta gemensamma multipeln av 294 och 126

Uppgift. Beräkna mgm(126, 294).

Vi använder en formel för att bestämma den minsta gemensamma multipeln.

Se Minsta gemensamma multipel. Formel.

Lösning.

Produkten av talen 126 och 294 är

126 * 294 = 37044

Största gemensamma delaren av 126 och 294 är 42.

Se Största gemensamma delaren till 126 och 294.

Minsta gemensamma multipeln av 294 och 126 är

mgm(126, 294) =
37044 : 42 = 882

Uppgiften är löst.