SBP-Program

f

tw

in

Minsta gemensamma multipel. Formel

Vad är en formel för att beräkna den minsta gemensamma multipeln?

Det finns en enkel formel för att hitta minsta gemensamma multipel av två tal.

Formeln för att beräkna minsta gemensamma multipel (mgm) för två talen a och b:

mgm(a, b) =
ab : sgd(a, b)

där sgd(a, b) är den största gemensamma delaren av a och b.

Exempel

Uppgift. Hitta minsta gemensamma multipel av 12 och 18.

Lösning.

Produkten av 12 och 18 är

12 * 18 = 216

Den största gemensamma nämnaren av dessa talen 12 och 18 är 6.

Den minsta gemensamma multipeln (mgm) för 12 och 18:

mgm(12, 18) =
216 : 6 = 36

Svaret är:

mgm(12, 18) = 36

Uppgiften är löst.