SBP-Program

f

tw

in

Multiplicering av bråk

Vi multiplicerar alltid täljare med täljare och nämnare med nämnare.

Vi kommer att titta på exempel.

Exempel 1.

1 * 1
39

Vi multiplicerar täljaren 1 med täljaren 1 och nämnaren 3 med nämnaren 9:

1 * 1
3 * 9

Det ger

1
27

Exempel 2.

Multiplicering av bråk:

5 * 6
87

Vi multiplicerar täljaren 5 med täljaren 6 och nämnaren 8 med nämnaren 7:

5 * 6
8 * 7

Vi får resultatet:

30
56

Vi kan förkorta denna bråket

30 = 15 * 2
5628 * 2

och får resultatet:


15
28

Exempel 3.

Multiplicering av bråk:

a + 12 * a - 12
b + 12b - 12

Vi multiplicerar täljaren (a + 12) med täljaren (a - 12) och nämnaren (b + 12) med nämnaren (b - 12):

(a + 12) * (a - 12)
(b + 12) * (b - 12)

Vi vet att

(a + b) * (a - b) =
a2 - b2

Därför

(a + 12) * (a - 12) = 
(b + 12) * (b - 12)
a2 - 122
b2 - 122

12 i 2 är lika med 144. Och vi får resultatet

a2 - 144
b2 - 144