SBP-Program

f

tw

in

Multiplikation av bråk med heltal

Vi kan skriva ett heltal som ett bråk.

Exempel:

2 = 2
1
25 = 25
1
125 = 125
1

När vi multiplicerar bråk med hela tal, multiplicerar vi täljare med heltal.

Exempel 1.

Vi har:

2 * 1
3

Vi kan skriva det som

2 * 1
13

Vi multiplicerar täljaren 2 med täljaren 1 och nämnaren 1 med nämnaren 3:

2 * 1
1 * 3

och får

2
3

Exempel 2.

Mltiplikation av bråk och heltal:

12 * 5
15

Vi kan skriva det som

12 * 5
151

Vi multiplicerar täljaren 12 med täljaren 5 och nämnaren 15 med nämnaren 1:

12 * 5
15 * 1

och får

12 * 5
15

Vi ser att vi kan skriva bråket som

12 * 5
3 * 5

Vi kan förkorta bråket

12 * 5 = 12 = 3
3 * 54

Dessa exempel berättar att när vi multiplicerar en bråk av ett heltal, multiplicerar vi täljaren i bråket med detta helt talet.

Exempel 3.

Multiplicera bråk med heltal:

2 * 4
9

Vi multiplicerar täljaren 2 med heltalet 4:

2 * 4
  9

Resultatet

8
9