SBP-Program

f

tw

in

Multiplikation av bråk med variabler

Vi ska multiplicera bråk med variabler.

Exempel 1.

Vi har:

a * a
57

Här måste vi multiplicera täljaren a med täljaren a och nämnaren 5 med nämnaren 7:

a * a
5 * 7

Och vi får resultatet

a2
35

Exempel 2.

Multiplikation av bråk med x:

5 * x
99

Här måste vi multiplicera täljaren 5 med täljaren x och nämnaren 9 med nämnaren 9:

5 * x
9 * 9

Och vi får resultatet

5x
81

Exempel 3.

Multiplicera bråk med variabler:

a - 2b * b - 2b
45

Vi multiplicerar täljaren (a - 2b) med täljaren (b - 2b) och nämnaren 4 med nämnaren 5:

(a - 2b) * (b - 2b)
4 * 5

och vi får

ab - 2ab - 2b2 + 4b2
20

Resultatet är

-ab + 2b2
20

Exempel 4.

Multiplikation av bråk med x:

x + 5 * x - 5
a + ba - b

Vi multiplicerar täljaren (x + 5) med täljaren (x - 5) och nämnaren (a + b) med nämnaren (a - b):

(x + 5) * (x - 5)
(a + b) * (a - b)

och vi får resultatet

x2 - 52
a2 - b2