SBP-Program

f

tw

in

Multiplikation av potenser

Exempel på multiplikation av potenser.

Multiplikation av potenser med samma bas

1. Multiplikation av potenser med samma bas och olika exponenter.

Exempel:

22 * 25 =
2(2 + 5) =
27 = 128

2. Multiplikation av potenser med samma bas och exponenter.

Se potenser av 2.

Exempel:

24 * 24 =
2(4 + 4) =
28 = 256

Multiplikation av potenser med olika bas

Räkna med potenser med olika bas.

1. Multiplikation av potenser med olika bas och samma exponenter.

Exempel. Multiplicera potenser med olika baser

52 * 42 =
(5 * 4)2 =
202 = 400

2. Multiplikation av potenser med olika bas och exponenter.

Exempel:

52 * 45 =
52 * 4(2 + 3) =
52 * 42 * 43 =
(5 * 4)2 * 43 =
202 * 43 =
400 * 64 = 25600

Se potenser av 4.

Exempel:

52 * 7 =
52 * 71 =
52 * 7(2 - 1) =
52 * 72 * 7-1 =
(5 * 7)2 * 7-1 =
352/71 =
1225/7 = 175