SBP-Program

f

tw

in

Potenser av tal

Potenser av tal från 1 till 10 hjälper i beräkningarna.