SBP-Program

f

tw

in

Potens med negativ exponent

Definition av potenser med negativa exponenter

ett reellt tal a, a är skild från noll, upphöjt till ett negativt heltal -m är lika med en bråk där täljaren är lika med 1 och nämnaren är lika med a upphöjd till det positiva talet m:
a-m = 1/am

Observera att den exponent-m är ett heltal.

Exempel:

2-3 = 1/23 = 1/8

Exempel på potenser med negativa exponenter

Det är en potens med en negativ exponent:

5-3 = 1/53 = 1/125

En potens med en negativ exponent:

12-3 = 1/123

En negativ bas med en negativ exponent:

(-5)-3 = 1/(-5)3 = -1/125

Ett uttryck med en negativ exponent:

(a + b)-3 =
1/(a + b)3

En potens med en negativ exponent:

53/55 =
5(3 - 5) =
5-2 =
1/52 =
1/25