SBP-Program

f

tw

in

Potenser med olika baser

Exempel på potenser med olika baser.

Multiplikation av potenser med olika baser

1. Potenser med olika bas och samma exponenter.

Vi får en produkt av basarna med samma exponenten:

anbn = (ab)n

Exempel:

23 * 43 = (2 * 4)3

Exempel på en potens av en produkt:

(12 * 14)2 = 122 * 142

2. Potenser med olika basar och exponenter.

Exempel:

23 * 44 =
23 * 4(1 + 3) =
23 * 41 * 43 =
23 * 43 * 41 =
(2 * 4)3 * 41 =
83 * 4 =
512 * 4 = 2048
Se potenser av 8.

Division av potenser med olika baser

Potenser med olika basar och samma exponenter.

an : bn = (a/b)n

Exempel:

64 : 24 = (6/2)4 = 34 = 81

Exempel:

34 = (12/4)4 = 124/34
Se potenser av 3.