SBP-Program

f

tw

in

Primtal 1-20

Lista över primtal från 1 till 20

Primtal tabell 1-20.

235711
131719  

Primtal mellan 1 och 20.

Hur många primtal finns det mellan 1 och 20?

Det finns 8 primtal mellan 1 och 20.