SBP-Program

f

tw

in

Primtal 1-30

Lista över primtal från 1 till 30. Vilka primtal finns mellan 10 och 30?

Primtal mellan 1 och 30.

235711
1317192329

Hur många primtal finns det mellan 1 och 30?

Det finns 10 primtal mellan 1 och 30.