SBP-Program

f

tw

in

Primtal

Vad är primtal?

Primtal definition:

Ett primtal är ett naturligt tal som kan delas jämnt endast med en och sig själv, och det är större än ett.

Så vilka tal kallas primtal?

Tal kallas primtal om:

1. talet är naturliga.
2. talet är större än en;
3. talet kan delas jämnt endast med en och sig själv.

Observera, kan endast naturliga tal vara primtal.

Nu vet vi vad siffrorna är primtal, och vi kan ge exempel på primtal.

Exempel av primtal, det finns primtal under 30

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29;...

Alla dessa siffror är naturligtvis större än en och kan delas jämnt endast med en och sig själv.

Så ni ser, den matematiska definitionen av ett primtal mycket enkel.

Nu är frågan: är 4 prime?

Nej, fyra är inte ett primtal, eftersom det kan vara fördelas jämnt för en, av sig själva och av två.

Vad är primtalen på engelska? Prime numbers är primtal på engelska.