SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 100

Primtalsfaktorisering av 100.

Uppgift. Faktorisera 100 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 100 på vänster sida av linjen:

100  

100 är delbart med 10:

100 : 10 =
100 : (2 * 5) = 10

Se Delbarhetsregler 10.

Vi skriver (2 * 5) (nämnaren) på höger sida av linjen och 10 på vänster sida av linjen:

100  2 * 5
 10  

Både 2 och 5 är primtal.

Se Primtal 1-20.

10 är inte ett primtal.

10 är delbart med 5:

10 : 5 = 2

Vi skriver 5 (nämnaren) på höger sida av linjen och 2 på vänster sida av linjen:

100  2 * 5
 10  5
  2  

2 är ett primtal. 2 kan endast divideras med talet 1 och 2.

Vi dividerar 2 med 2:

2 : 2 = 1

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

100  2 * 5
 10  5
  2  2
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 100.

Vi har alltså faktoriserat 100 i primtal:

100 =
2 * 2 * 5 * 5 =
22 * 52