SBP-Program

f

tw

in

Faktorisering av talet 118

Primtalsfaktorisera 118.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 118 på vänster sida av linjen:

118  

2 är det minsta primtalet.

118 är delbart med 2:

118 : 2 = 59

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 59 på vänster sida av linjen:

118  2
59

59 är ett primtal. 59 kan endast divideras med talet 1 och sig självt.

Vi dividerar 59 med 59:

59 : 59 = 1

Vi skriver 59 (nämnaren) på höger sida av linjen och en på vänster sida av linjen:

118 2
59 59
 1

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 118.

Vi har alltså faktoriserat 118 i primtal:

118 = 2 * 59