SBP-Program

f

tw

in

Faktorisering av tal. 12 och 18

Faktorisering av ett tal innebär att skriva talet som en produkt av andra tal.

Faktorisering av talet 12

Primtalsfaktorisera 12.

Talet 12 kan skrivas som

12 = 2 * 6

Talet 6 inte är ett primtal.

Talet 6 skrivs som

6 = 2 * 3

Både 2 och 3 är primtal.

Därför kan talet 12 faktoriseras i primtal som

12 = 2 * 2 * 3 = 22 * 3

Vi har skrivit talet 12 som en produkt av primtal.

Faktorisering av talet 18

Primtalsfaktorisera 18.

Talet 18 kan skrivas som

18 = 2 * 9

Talet 2 är ett primtal men talet 9 är inte ett primtal.

Talet 9 skrivs som

9 = 3 * 3

3 är ett primtal.

Därför kan talet 18 faktoriseras i primtal som

18 = 2 * 3 * 3 = 2 * 32

Vi har skrivit talet 18 som en produkt av primtal.