SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 120

Primtalsfaktorisering av 120.

Uppgift. Faktorisera 120 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 120 på vänster sida av linjen:

120  

120 är delbart med 10:

120 : 10 =
120 : (2 * 5) = 12

Se Delbarhetsregler 10.

Vi skriver (2 * 5) (nämnaren) på höger sida av linjen och 12 på vänster sida av linjen:

120  2 * 5
 12  

Både 2 och 5 är primtal.

12 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-30.

12 är delbart med 4:

12 : 4 =
12 : (2 * 2) = 3

Se Delbarhetsregler 4.

Vi skriver (2 * 2) (nämnaren) på höger sida av linjen och 3 på vänster sida av linjen:

120  2 * 5
 12  2 * 2
  3  

3 är ett primtal. 3 kan endast divideras med talet 1 och 3.

Vi dividerar 3 med 3:

3 : 3 = 1

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

120  2 * 5
 12  2 * 2
  3  3
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 120.

Vi har alltså faktoriserat 120 i primtal:

120 =
2 * 2 * 2 * 3 * 5 =
23 * 3 * 5