SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 126

Primtalsfaktorisering av 126.

Uppgift. Faktorisera 126 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 126 på vänster sida av linjen:

126  

126 är delbart med 9:

126 : 9 =
126 : (3 * 3) = 14

Se Delbarhetsregler 9.

Vi skriver (3 * 3) (nämnaren) på höger sida av linjen och 14 på vänster sida av linjen:

126  3 * 3
 14  

3 är ett primtal.

Se Primtal 1-20.

14 är inte ett primtal.

14 är delbart med 2:

14 : 2 = 7

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 7 på vänster sida av linjen:

126  3 * 3
 14  2
  7  

7 är ett primtal. 7 kan endast divideras med talet 1 och 7.

Vi dividerar 7 med 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

126  3 * 3
 14  2
  7  7
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 126.

Vi har alltså faktoriserat 126 i primtal:

126 =
2 * 3 * 3 * 7 =
2 * 32 * 7