SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 150

Primtalsfaktorisering av 150.

Uppgift. Faktorisera 150 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 150 på vänster sida av linjen:

150  

150 är delbart med 10:

150 : 10 =
150 : (2 * 5) = 15

Se Delbarhetsregler 10.

Vi skriver (2 * 5) (nämnaren) på höger sida av linjen och 15 på vänster sida av linjen:

150  2 * 5
 15  

Både 2 och 5 är primtal.

Se Primtal 1-20.

15 är inte ett primtal.

15 är delbart med 5:

15 : 5 = 3

Vi skriver 5 (nämnaren) på höger sida av linjen och 3 på vänster sida av linjen:

150  2 * 5
 15  5
  3  

3 är ett primtal. 3 kan endast divideras med talet 1 och 3.

Vi dividerar 3 med 3:

3 : 3 = 1

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

150  2 * 5
 15  5
  3  3
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 150.

Vi har alltså faktoriserat 150 i primtal:

150 =
2 * 3 * 5 * 5 =
2 * 3 * 52