SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 156

Primtalsfaktorisering av 156.

Uppgift. Faktorisera 156 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 156 på vänster sida av linjen:

156  

156 är delbart med 6:

156 : 6 =
156 : (2 * 3) = 26

Se Delbarhetsregler 6.

Vi skriver (2 * 3) (nämnaren) på höger sida av linjen och 26 på vänster sida av linjen:

156  2 * 3
 26  

Både 2 och 3 är primtal.

26 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-30.

26 är delbart med 2:

26 : 2 = 13

Se Delbarhetsregler 2.

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 13 på vänster sida av linjen:

156  2 * 3
 26  2
 13  

13 är ett primtal. 13 kan endast divideras med talet 1 och 13.

Vi dividerar 13 med 13:

13 : 13 = 1

Vi skriver 13 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

156  2 * 3
 26  2
 13  13
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 156.

Vi har alltså faktoriserat 156 i primtal:

156 =
2 * 2 * 3 * 13 =
22 * 3 * 13