SBP-Program

f

tw

in

Faktorisering av tal 20 och 27

Faktorisering av ett tal innebär att skriva talet som en produkt av andra tal.

Faktorisering av talet 20

Primtalsfaktorisera 20.

Talet 20 kan skrivas som

20 = 4 * 5

Talet 5 är ett primtal men talet 4 är inte ett primtal.

Talet 4 skrivs som

4 = 2 * 2

Talet 2 är ett primtal.

Därför kan talet 20 faktoriseras i primtal som

20 = 2 * 2 * 5 = 22 * 5

Vi har skrivit talet 20 som en produkt av primtal.

Faktorisering av talet 27

Primtalsfaktorisera 27.

Talet 27 kan skrivas som

27 = 3 * 9

Talet 3 är ett primtal men talet 9 är inte ett primtal.

Talet 9 skrivs som

9 = 3 * 3 = 32

Talet 3 är ett primtal.

Därför faktoriserar vi talet 27 i primtal som

27 = 3 * 3 * 3 = 33

Vi har skrivit talet 27 som en produkt av primtal.