SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 24

Primtalsfaktorisering av 24.

Uppgift. Faktorisera 24 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 24 på vänster sida av linjen:

24  

24 är delbart med 4:

24 : 4 =
24 : (2 * 2) = 6

Se Delbarhetsregler 4.

Vi skriver (2 * 2) (nämnaren) på höger sida av linjen och 6 på vänster sida av linjen:

24  2 * 2
 6  

2 är ett primtal.

Se Primtal 1-20.

6 är inte ett primtal.

6 är delbart med 3:

6 : 3 = 2

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 2 på vänster sida av linjen:

24  2 * 2
 6  3
 2  

2 är ett primtal. 2 kan endast divideras med talet 1 och 2.

Vi dividerar 2 med 2:

2 : 2 = 1

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

24  2 * 2
 6  3
 2  2
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 24.

Vi har alltså faktoriserat 24 i primtal:

24 =
2 * 2 * 2 * 3 =
23 * 3