SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 28

Primtalsfaktorisering av 28.

Uppgift. Faktorisera 28 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 28 på vänster sida av linjen:

28  

28 är delbart med 2:

28 : 2 = 14

Se Delbarhetsregler 2.

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 14 på vänster sida av linjen:

28  2
14  

2 är ett primtal.

Se Primtal 1-20.

14 är inte ett primtal.

14 är delbart med 2:

14 : 2 = 7

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 7 på vänster sida av linjen:

28  2
14  2
 7  

7 är ett primtal. 7 kan endast divideras med talet 1 och 7.

Vi dividerar 7 med 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

28  2
14  2
 7  7
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 28.

Vi har alltså faktoriserat 28 i primtal:

28 = 2 * 2 * 7 =
22 * 7