SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 294

Primtalsfaktorisering av 294.

Uppgift. Faktorisera 294 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 294 på vänster sida av linjen:

294  

294 är delbart med 6:

294 : 6 =
294 : (2 * 3) = 49

Se Delbarhetsregler 6.

Vi skriver (2 * 3) (nämnaren) på höger sida av linjen och 49 på vänster sida av linjen:

294  2 * 3
 49  

Både 2 och 3 är primtal.

49 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-50.

49 är delbart med 7:

49 : 7 = 7

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 7 på vänster sida av linjen:

294  2 * 3
 49  7
  7  

7 är ett primtal. 7 kan endast divideras med talet 1 och 7.

Vi dividerar 7 med 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

294  2 * 3
 49  7
  7  7
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 294.

Vi har alltså faktoriserat 294 i primtal:

294 =
2 * 3 * 7 * 7 =
2 * 3 * 72