SBP-Program

f

tw

in

Faktorisering av tal 32 och 36

Faktorisering innebär att skriva ett tal som en produkt av andra tal.

Faktorisering av talet 32

Primtalsfaktorisera 32.

Talet 32 kan skrivas som

32 = 2 * 16

Talet 2 är ett primtal men talet 16 är inte ett primtal.

Talet 16 kan skrivas som

16 = 4 * 4

4 är inte ett primtal.

Talet 4 kan skrivas som

4 = 2 * 2

Talet 2 är ett primtal.

Därför kan talet 16 faktoriseras i primtal som

16 = 2 * 2 * 2 * 2 = 24

Därför kan talet 32 faktoriseras i primtal som

32 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 25

Vi har skrivit talet 32 som en produkt av primtal.

Faktorisering av talet 36

Primtalsfaktorisera 36.

Talet 36 kan skrivas som

36 = 6 * 6

Talet 6 är inte ett primtal.

Talet 6 kan skrivas som

6 = 2 * 3

Både 2 och 3 är primtal.

Därför kan talet 36 faktoriseras i primtal som

36 = 2 * 3 * 2 * 3 = 22 * 32

Vi har således faktoriserat 36 i primtal.