SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 392

Primtalsfaktorisering av 392.

Uppgift. Faktorisera 392 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 392 på vänster sida av linjen:

392  

392 är delbart med 8:

392 : 8 =
392 : (2 * 2 * 2) = 49

Vi skriver (2 * 2 * 2) (nämnaren) på höger sida av linjen och 49 på vänster sida av linjen:

392  2 * 2 * 2
 49  

2 är ett primtal.

49 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-50.

49 är delbart med 7:

49 : 7 = 7

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 7 på vänster sida av linjen:

392  2 * 2 * 2
 49  7
  7  

7 är ett primtal. 7 kan endast divideras med talet 1 och 7.

Vi dividerar 7 med 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

392  2 * 2 * 2
 49  7
  7  7
  1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 392.

Vi har alltså faktoriserat 392 i primtal:

392 =
2 * 2 * 2 * 7 * 7 =
23 * 72