SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisering av 4104

Primtalsfaktorisera 4104.

Först måste vi dra en vertikal linje och vi går in 4104 på den vänstra sidan av linjen:

4104  

2 är det minsta primtalet.

4104 är delbart med 2:

4104 : 2 = 2052

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 2052 på den vänstra sidan av linjen:

4104  2
2052 

2052 är delbart med 2:

2052 : 2 = 1026

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1026 på den vänstra sidan av linjen:

4104  2
2052  2
1026 

1026 är delbart med 2:

1026 : 2 = 513

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1026 på den vänstra sidan av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513

513 är inte delbart med 2.

Men 513 är delbart med 3:

513 : 3 = 171

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 171 på den vänstra sidan av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513 3
171

171 är delbart med 3:

171 : 3 = 57

Vi skriver 3 på den högra sidan av linjen och 57 på den vänstra sidan av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513 3
171 3
 57

57 är delbart med 3:

57 : 3 = 19

Vi skriver 3 på den högra sidan av linjen och 19 på vänster sida av linjen:

4104  2
2052  2
1026  2
513 3
171 3
 57 3
 19

19 är ett primtal. 19 kan endast divideras med talet 1 och sig självt.

Vi dividerar 19 med 19.

19 : 19 = 1

Vi skriver 19 (nämnaren) på höger sida av linjen och en på vänster sida av linjen:

4104 2
2052 2
1026 2
5133
1713
 573
 19 19
  1

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 4104.

Vi har alltså faktoriserat 4104 i primtal :

4104 =
(2 * 2 * 2) * (3 * 3 * 3) * 19 =
23 * 33 * 19