SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 42

Primtalsfaktorisering av 42.

Uppgift. Faktorisera 42 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 42 på vänster sida av linjen:

42  

42 är delbart med 6:

42 : 6 =
42 : (2 * 3) = 7

Se Delbarhetsregler 6.

Vi skriver (2 * 3) (nämnaren) på höger sida av linjen och 7 på vänster sida av linjen:

42  2 * 3
 7  

Både 2 och 3 är primtal.

Se Primtal 1-20.

7 är ett primtal. 7 kan endast divideras med talet 1 och 7.

Vi dividerar 7 med 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

42  2 * 3
 7  7
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 42.

Vi har alltså faktoriserat 42 i primtal:

42 = 2 * 3 * 7