SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 45

Primtalsfaktorisering av 45.

Uppgift. Faktorisera 45 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 45 på vänster sida av linjen:

45  

45 är delbart med 9:

45 : 9 =
45 : (3 * 3) = 5

Se Delbarhetsregler 9.

Vi skriver (3 * 3) (nämnaren) på höger sida av linjen och 5 på vänster sida av linjen:

45  3 * 3
 5  

3 är ett primtal.

Se Primtal 1-20.

5 är ett primtal. 5 kan endast divideras med talet 1 och 5.

Vi dividerar 5 med 5:

5 : 5 = 1

Vi skriver 5 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

45  3 * 3
 5  5
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 45.

Vi har alltså faktoriserat 45 i primtal:

45 = 3 * 3 * 5