SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisering av 546

Primtalsfaktorisera 546.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 546 på vänster sida av linjen:

546  

2 är det minsta primtalet.

546 är delbart med 2:

546 : 2 = 273

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 273 på den vänstra sidan av linjen:

546  2
273 

273 är inte delbart med 2.

Vi tar nästa primtalet 3.

273 är delbart med 3:

273 : 3 = 91

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 91 på vänster sida av linjen:

546  2
273  3
91

91 är inte delbart med 2.

91 är inte delbart med 3.

91 är inte delbart med fem.

Men 91 är delbart med 7:

91 : 7 = 13

Vi skriver 7 på høyre siden av linjen og 13 på venstre side av linjen:

546  2
273  3
91 7
13

13 är ett primtal.

13 kan endast divideras med talet 1 och sig självt.

Vi dividerar 13 med 13:

13 : 13 = 1

Vi skriver 13 (nämnaren) på höger sida av linjen och en på vänster sida av linjen:

546 2
273 3
917
13 13
 1

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 546.

Således har vi faktoriserat 546 i primtal :

546 = 2 * 3 * 7 * 13