SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 60

Primtalsfaktorisering av 60.

Uppgift. Faktorisera 60 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 60 på vänster sida av linjen:

60  

60 är delbart med 10:

60 : 10 =
60 : (2 * 5) = 6

Se Delbarhetsregler 10.

Vi skriver (2 * 5) (nämnaren) på höger sida av linjen och 6 på vänster sida av linjen:

60  2 * 5
 6  

Både 2 och 5 är primtal.

Se Primtal 1-20.

6 är delbart med 2:

6 : 2 = 3

Se Delbarhetsregler 2.

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 3 på vänster sida av linjen:

60  2 * 5
 6  2
 3  

3 är ett primtal. 3 kan endast divideras med talet 1 och 3.

Vi dividerar 3 med 3:

3 : 3 = 1

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

60  2 * 5
 6  2
 3  3
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 60.

Vi har alltså faktoriserat 60 i primtal:

60 =
2 * 2 * 3 * 5 =
22 * 3 * 5