SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 64

Primtalsfaktorisering av 64.

Uppgift. Faktorisera 64 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 64 på vänster sida av linjen:

64  

64 är delbart med 4:

64 : 4 =
64 : (2 * 2) = 16

Se Delbarhetsregler 4.

Vi skriver (2 * 2) (nämnaren) på höger sida av linjen och 16 på vänster sida av linjen:

64  2 * 2
16  

2 är ett primtal.

16 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-20.

16 är delbart med 4:

16 : 4 =
16 : (2 * 2) = 4

Vi skriver (2 * 2) (nämnaren) på höger sida av linjen och 4 på vänster sida av linjen:

64  2 * 2
16  2 * 2
 4  

4 är delbart med 2:

4 : 2 = 2

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 2 på vänster sida av linjen:

64  2 * 2
16  2 * 2
 4  2
 2  

2 är ett primtal. 2 kan endast divideras med talet 1 och 2.

Vi dividerar 2 med 2:

2 : 2 = 1

Vi skriver 2 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

64  2 * 2
16  2 * 2
 4  2
 2  2
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 64.

Vi har alltså faktoriserat 64 i primtal:

64 =
2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 =
26