SBP-Program

f

tw

in

Faktorisering av tal 70 och 74

Faktorisering innebär att skriva ett tal som en produkt.

Faktorisering av talet 70

Primtalsfaktorisera 70.

Talet 70 kan skrivas som

70 = 7 * 10

Talet 7 är ett primtal men talet 10 är inte ett primtal.

Talet 10 kan skrivas som

10 = 2 * 5

Både 2 och 5 är primtal.

Därför kan talet 70 faktoriseras i primtal som

70 = 2 * 5 * 7

Vi har således faktoriserat 70 i primtal.

Faktorisering av talet 74

Primtalsfaktorisera 74.

Talet 74 kan skrivas som

74 = 2 * 37

Både 2 och 37 är primtal.

Därför kan talet 74 faktoriseras i primtal som

74 = 2 * 37

Vi har således faktoriserat 74 i primtal.